Familietestamentet

En fremtidsfuldmagt kan skabe tryghed og afklaring

Fuldmagten sikrer, at en du har tillid til, kan hjælpe dig med dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til det. 

Det kan være en god idé at sikre dig selv og din familie med en fremtidsfuldmagt. Det er et juridisk gældende dokument, som beskriver hvad der skal ske, hvis du på et tidspunkt senere i livet ikke længere selv er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger om økonomiske og personlige forhold. Det kan fx være beslutninger, der handler om din formue eller om at sælge huset/sommerhuset. Det kan også handle om dialog og aftaler med offentlige myndigheder eller private aktører.

Kræver lægeerklæring for at træde i kraft

Fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når der foreligger en lægeerklæring om, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser, fx på grund af demens, en ulykke eller pludselig opstået sygdom. Fuldmagten er personlig. Det betyder, at hvis I som ægtefæller begge ønsker en fremtidsfuldmagt, skal der oprettes en for hver ægtefælle. Når dokumenterne er klar, skal de tinglyses og herefter underskrives foran en notar. Du kan eventuelt få en jurist til at hjælpe med at formulere og kontrollere teksten i fremtidsfuldmagten. Så kan du ved samme lejlighed spørge ham/hende, hvilke andre juridiske dokumenter, som ellers kan være relevante for at skabe tryghed for dig og dine nærmeste.