Repræsentantskab | Forbrugsforeningen

Repræsentantskab

Repræsentantskabets medlemmer

Valggruppe 1

Bo Yde Sørensen, Dansk Fængselsforbund
Hanne Gram, 3F
Lydia Callesen, 3F
Finn Johnsen, Service Forbundet
Rita Bundgaard, HK Stat
Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal
Dennis A. Jørgensen, HK Trafik og Jernbane
Vibeke Rittmann Petersen, HK Stat
Kurt Brantner, HKKF

Valggruppe 2

Claus Oxfeldt, Politiforbundet
Jesper Korsgaard Hansen, Centralforeningen for Stampersonel
Lars Bonde Eriksen, Foreningen af Tekniske og administrative tjenestemænd
Jørn Rise, Dansk Told og Skatteforbund

Valggruppe 3

Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Christian Bülow Beck, Dansk Magisterforening
Britta Borch Egevang, DJØF
Lisbeth Bojer Lintz Christensen, Lægeforeningen
Tomas Kepler, Gymnasieskolernes Lærerforening
Tine Birkholm Segel, Bibliotekarforbundet
Arne Grønborg Johansen, Dansk Psykologforening
Arendse Veirø, PharmaDanmark
Per Lindegaard Hjorth, Forbundet Kommunikation og Sprog
Lars Qvistgaard, Akademikerne
Ellen Fænøe, IDA - Ansattes Råd
Peter Toftsø, Forbundet Arkitekter og Designere

Valggruppe 4

Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Dorte Lange, Danmarks Lærerforening
Thomas Andreasen, Danmarks Lærerforening
Bo Holmsgaard, Danmarks Lærerforening
Uffe Rostrup, Frie Skolers Lærerforening

Valggruppe 5

Michael Budolfsen, Finansforbundet
Lone Clausen, Forsikringsforbundet
Sten Lund Olsen, Finansforbundet
Nicolai Fischer-Bogason, Finansforbundet
Kent Petersen, Finansforbundet
Simon Tøgern, HK Privat
Cliff Præstegaard, HK Handel 
Charlotte Hougaard, Forsikringsforbundet
Tine Johansen, Journalistforbundet
Martin B. Hansen, Malerforbundet
Kaare Lund Nielsen, Maskinmesternesforening
John Nielsen, Service Forbundet

Valggruppe 6

Helena Mikkelsen, FOA

Valggruppe 7

Grete Christensen, DSR
Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen
Lars Pram Olsen, DSR
Klaus Froberg, BUPL
Christina W. Hay Lund, DSR
Bente Alsigkær Rasmussen, DSR
Ghita Parry, Kost og Ernæringsforbundet
Anni Pilgaard, DSR
Christina Durinck, Farmakonomforeningen
Elisa Rimpler, BUPL
Bitten Kaanbjerg Kristensen, Danske Bioanalytikere
Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening

Valggruppe 8

Kim Simonsen, HK
Winnie Axelsen, HK/Kommunal
Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund
Karla Kirkegaard, HK
Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal
Mads Samsing, HK/Kommunal
Benny Andersen, Socialpædagogernes Landsforbund
Lene Buhl, HK/Kommunal
Lene Roed, HK/Kommunal
Katharina Hauge Antonsen, HK/Kommunal 
Karen Lynn Jacobsen, HK/Kommunal