Bestyrelse | Forbrugsforeningen

Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer

Forbrugsforeningens bestyrelse vælges hvert år på Repræsentantskabsmødet i maj. Bestyrelsen består 8 medlemmer, der tegner de 8 valggrupper.
Bestyrelsen består i dag af:

 

 

Formand
Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd 
Næstformand

Næstformand
Flemming Vinther
Formand for Hærens Konstabel og Korporal Forening

Foto: Jesper Voldgaard


 
Bestyrelsesmedlemmer

Claus Oxfeldt
Formand for Politiforbundet i Danmark
 
Dorte Lange
Næstformand i Danmarks Lærerforening
 
Niels Henrik Tønning
Formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
 
Michael Budolfsen
Næstformand i Finansforbundet

Bodil Otto
Formand HK/Kommunal

Helena Mikkelsen
FOA