Hvem kan blive medlem | Forbrugsforeningen

Hvem kan blive medlem?

Du kan blive medlem, hvis du er med i et af de aftale- og forhandlingsberettigede fagorganisationer, der står bag Forbrugsforeningen – også som studerende.
Er du efterlønsmodtager eller pensionist, men har været medlem af et af fagforbundene op til, at du er stoppet, kan du også blive medlem.

3F - Fagligt Fælles Forbund (3F) 
ATO - Ansatte Tandlægers Organisation
Bankbetjentene (Serviceforbundet)
Billedkunstnernes Forbund
Blik- og Rørarbejderforbundet 
BUPL
Centralforeningen for Stampersonel  (CS)  
CUD - Cabin Union Denmark (JCU, MCU og CAU)
Danmarks Kirketjenerforening
Danmarks Kordegneforening
Danmarks Lærerforening (DLF) 
Dansk Artist Forbund
Dansk El-forbund (DEF)  
Dansk Formands Forening (DFF) 
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (DFKF)  
Dansk Jernbaneforbund (DJF) 
Dansk Journalistforbund (DJ) 
Dansk Kirkemusiker Forening (DKF) 
Dansk Kiropraktor Forening (DKF)
Dansk Korforbund
Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF) 
Dansk Metal
Dansk Musikpædagogisk Forening  (DMPF) 
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) 
Dansk Psykolog Forening (DP) 
Dansk Skuespillerforbund (DSF) - Alle teatre 
Dansk Socialrådgiverforening (DS) 
Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Dansk Told- & Skatteforbund (DTS)
Danske Bioanalytikere   (DBIO)
Danske Filminstruktører
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
Danske Mejeristers Fagforening (Serviceforbundet)
Danske Psykomotoriske Terapeuter  
Danske Scenografer 
Danske Tandplejere (DTP) 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 
Den Danske Landinspektørforening(DdL) 
Den Grønlandske Tjenestemandsforening/Atorfillit Kattuffiat
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL) 
DJØF
DM - Dansk Magisterforening
DSL  - Skov- og Landskabsingeniører
Ejendoms- og servicefunktionærernes Fagforening (Serviceforbundet)
Ergoterapeutforeningen (EFT)
FADL - Foreningen af Danske Lægestuderende 
FAF (Film- og tv-arbejderforeningen) 
Faglig Puls (Serviceforbundet)
Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD)
FAKK - Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
Farmakonomforeningen 
Farvandsvæsenets Funktionærforening
FDK - Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
FFT - Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl.
Finansforbundet
FPU – Flyvebranchens Personale Union (djf)
FOA - Fag og Arbejde 
Forbundet Arkitekter og Designere
Forbundet Kultur og Information   
Foreningen af Assistenter ved Det Kongelige Operakor
Foreningen af Musikere i Forsvaret
Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer
Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen (SIF)  
Foreningen af Tjenestemænd ved Slotte og Ministerielle bygninger
Foreningen Det Kongelige Operakor
Forsikringsforbundet
Frederiksberg Kommunalforening
Frie Skolers Ledere
Frie Skolers Lærerforening (FSL)
Funktionærforeningen Carlsberg
Funktionærforening i Beierholm
Funktionærforeningen i Coop Danmark A/S og FDB
Fængselsforbundet i Danmark(DF)
Fødevareforbundet NNF
Gentofte Kommunalforening
GL - Gymnasieskolernes Lærerforening   
Grønlands Lærerforening (IMAK)
Grønlandstjenestens Veteranforening
HI - Organisationen for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren.
HK HANDEL 
HK/Kommunal
HK/Privat
HK/Stat
HKKF - Hærens Konstabel og Korporal Forening
HOD - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark  
Hoffunktionærforeningen
IDA - Ingeniørforeningen i Danmark 
JA - Jordbrugsakademikerne
JID - Jordbrugsteknologer i Danmark
Jordemoderforeningen
KF - Konstruktørforeningen
Kirkekultur.nu
KKE - Københavns Kommunes Embedsmandsforening
Kommunikation og Sprog (KS)
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kost og Ernæringsforbundet
Kriminalforsorgsforeningen  
Københavns Lærerforening  (KLF)
Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning (Serviceforbundet)
LKT - Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Landsdelsorkester Musikernes Fællesråd
Ledernes Hovedorganisation - Kun for offentligt ansatte   
Lægeforeningen
Lærerstuderendes Landskreds (DLF)
Malerforbundet
Maskinmestrenes Forening 
MDR - Medieforbundet i DR
Merkonomernes Hovedorganisation
Dansk Musiker Forbund (DMF)
Organistforeningen
Personaleforeningen for KL og tils. institutioner
Personaleforeningen i DFDS
Pharmadanmark
Politiforbundet
Postpensionisternes Landsforening
Plejefamiliernes Landsforening
Prosa
Præsteforeningen 
Radiograf Rådet
Radiotelegrafistforeningen af 1917
Raffinaderiteknikernes Landssammenslutning (Serviceforbundet)
Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10
SEAS-NVE Funktionærforening
Serviceforbundet
Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Spillerforeningen
Søfartens Ledere
Tandlægeforeningen (DTF)
TAT - Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd
Teknisk Landsforbund (TL)
Tjenestemandsforeningen ved Statens Seruminstitut
Trafikforbundet (TRF)
Uddannelsesforbundet
Uddannelseslederne
Urmagerne og Optikerne (Serviceforbundet)
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (Serviceforbundet)
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (Serviceforbundet)
Viften - Ansatte i Folketinget under CO10