Momsregler ved Forbrugsforeningens bonus

Ingen momsafregning på bonus

Vær opmærksom, når I laver momsafregning. Husk at korrigere for bonus.

Den bonus som Forbrugsforeningen administrerer og udbetaler til medlemmerne for deres køb hos samarbejdspartneren er ikke en del af anvisningsvederlaget, men er at regne som en ubetinget rabat. 

Momsloven giver mulighed for at foretage korrektion af bonusandelen i salgsmomsen. 

Hvis jeres samarbejdsaftale fx lyder på 11%, hvor de 10% er bonus og 1% er vederlag, så er det de 10% bonus, der kan korrigeres i salgsmomsen. 

Relevant for momspligtige virksomheder

Det er relevant for jer, hvis I driver momspligtig virksomhed (fuld eller delvis). 

Har I betalt for meget moms?

Såfremt I ikke har korrigeret bonus i momsafregningen, har I betalt for meget moms. 

Derfor anbefaler vi, at I vurderer, om I har anvendt de momsmæssige muligheder, der er forbundet med jeres samarbejde med os. 

 

 

Siden er sidst redigeret: 14-01-2020