FBF - Revisorerne

Revisorerne

§ 20

Stk. 1
Repræsentantskabet vælger for 1 år ad gangen 2 revisorer blandt repræsentantskabets medlemmer og 2 stedfortrædere, henholdsvis 1. og 2. revisorsuppleant, for disse. Ingen af dem kan være medlem af bestyrelsen. Revisorerne (stedfortræderne) kan ikke fungere udover den måned, hvori de fylder 65 år.

Revisorerne foretager gennemgang af årsrapporten i henhold til en af repræsentantskabet udarbejdet instruks og påser herunder, at de økonomiske dispositioner er foretaget i overensstemmelse med foreningens formål og i overensstemmelse med vedtagne budgetter og givne bevillinger, samt at der er udvist fornødne økonomiske hensyn ved administrationen.

Stk. 2
Årsrapporten revideres desuden af en statsautoriseret revisor, der ligeledes vælges af repræsentantskabet for et år ad gangen.