Mine medlemmer af FBF

Jeg ønsker information, om hvor mange af mine medlemmer, der er medlem af
Forbrugsforeningen, samt hvor meget, der i gennemsnit, blev optjent i bonus blandt
medlemmerne af min organisation.

*
*
*