FBF - Foreningens kapital

Foreningens kapital

§ 3

Stk. 1
Foreningens kapital er en formue på mindst 100.000.000 kr.
Foreningens egenkapital skal altid stå i rimeligt forhold til foreningens aktivitetsniveau.

Stk. 2
Den for foreningens virksomhed i øvrigt nødvendige kapital tilvejebringes ved optagelse af en kassekredit eller på anden måde.