FBF - Foreningens opløsning

Foreningens opløsning

§ 23

Stk. 1
En eventuel opløsning af foreningen besluttes af repræsentantskabet ved afstemning på den i § 22 angivne måde. Vedtages opløsning, afvikles foreningens forhold med den i medfør af § 11, stk. 1, valgte bestyrelse som likvidationsudvalg.

Stk. 2
Når ved likvidation alle krav på foreningen måtte være fyldestgjorde, vil likvidationsregnskabet, efter at være revideret, være at forelægge repræsentantskabet til godkendelse i et møde, i hvilket der også – med simpel stemmeflerhed – vil være at træffe bestemmelse om anvendelse af muligt tilstedeværende restbeløb samt provenuet af foreningens effekter.