FBF - Foreningens formål

Foreningens formål

§ 2

Stk. 1

Foreningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne. Uden at udelukke noget område, hvor det måtte være muligt at gavne medlemmerne, nævnes som foreningens virksomhedsområde:

a) Igennem anvisning af samarbejdspartnere til medlemmernes indkøb at opnå vederlag. Vederlaget anvendes til dækning af udgifter til foreningens drift og sådanne henlæggelser, som er nødvendige for at sikre, at foreningens egenkapital til enhver tid står i rimeligt forhold til foreningens aktiviteter samt til bonus til medlemmerne.

b) Arrangement af ferieophold og rejser.              

c) Opsparing af midler til køb eller opførelse af ferieboliger for medlemmerne og af ejendom til brug for foreningens administration m.v.

 

Stk. 2

Foreningen kan virke for sit formål gennem etablering af selskaber, hvis indskudskapital helt eller delvist ejes af foreningen.