FBF - Årsrapport og beretning

Årsrapport og beretning

§ 21

Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2
Foreningens årsrapport udarbejdes af direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom, og afgives senest den 1. april til revisorerne.

Stk. 3
Efter at være godkendt af bestyrelsen fremlægges den reviderede årsrapport for repræsentantskabet på det førstkommende ordinære møde.

Årsrapporten med revisionspåtegning udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne samtidig med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.