Pollen

Kender du symptomerne på høfeber og pollenallergi?

På 10 år er antallet af danskere med høfeber (pollenallergi) fordoblet. 

Samtidig har det varmere klima forlænget pollensæsonen, så der bliver flere uger med nyseture, løbende øjne, hovedpine og træthed. Hvis du lider af høfeber, kan du sætte ind med en behandling, der kan lægge en dæmper på ubehaget.

Allergi og overfølsomhed giver ofte generende og ubehagelige symptomer og reaktioner som stoppet næse og nys, kløende og røde øjne eller eksem. Omkring en million danskere lider af pollenallergi, også kaldet høfeber. Omkring hver 3. af de allergiramte er ikke klar over, at de lider af pollenallergi. De tror, at de er forkølede eller har influenza, og derfor bliver de ikke behandlet målrettet.

Vælg den rigtige behandling

Den bedste behandling af allergi er at forsøge at undgå det, du er allergisk overfor. Pollen kan du dog ikke helt undgå, men der findes et bredt udvalg af medicin til behandling af din pollenallergi. Nogle præparater anvendes lokalt i øjne og næse, nogle gives som tabletter, og visse præparater gives som indsprøjtning. Som udgangspunkt skal du altid først forsøge at behandle lokalt. Det vil sige dér, hvor symptomerne viser sig, fx øjne eller næse. Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du er tvivl om, hvad du skal vælge.

Hvis symptomerne ikke forsvinder

Du bør kontakte din læge, hvis dine symptomer ikke forsvinder eller bedres væsentligt, eller hvis du får helt nye symptomer. Lægen kan hjælpe dig til en optimal behandling. I kan også i samarbejde føre dagbog over pollental, symptomer og medicinforbrug. På den måde kan I få overblik over, hvor meget medicin, du behøver at tage i forhold til pollenmængde og sæson.